23 Přechod Rudého moře

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete s dětmi dotvořit na začátku nebo si jej připravit sám a pak jej použít při vyprávění jako jednoduché loutkové divadlo. V tom případě úplně odstřihněte klín s izraelem a egyptské vojsko, abyste mohli boží lid nejprve postavit před moře a naznačit jejich pronásledování faraonem. Před izraelci se vody rozevřou a oni projdou. Nad složeným egyptským vojskem chlopně moře zavřete.
Obrázek mohou děti zpracovat také po vyprávění.

Pořadí v lekci

23

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina