27 Vyslání a návrat zvědů - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Tentokrát je lepší nechat práci s obrázkem až po vyprávění úlohy. Z hledání Jozua a Káleba můžete udělat soutěž – kdo je najde jako první. Při tom je ovšem třeba dát pozor na to, aby děti nezačínaly odshora. Následně se můžete dětí zeptat, proč asi malíř nakreslil v cíli cest dvoje brýle a proč jsou jiné, když je země před nimi tatáž. Popřípadě se ptejte, na čem tedy vlastně závisí, co vidíme.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina