12 Spory o studně

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Otázkou z obrázku můžete uvést počáteční rozhovor a mluvit o alternativách, které nabízí: K čemu vedou? Mají něco společného? Jaké jsou jiné možnosti? Na rozhovor navážete vyprávění o Izákovi.
Na základě vyprávění potom děti obrázek dokreslí buď přímo na hodině nebo doma.
Rozhovorem o doma zpracovaném obrázku můžete začít následující hodinu a připomenout tak dětem souvislost příběhu.

Pořadí v lekci

12

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina