06 Povolání Abrama - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list použijte po výkladu. Vyzvěte děti, ať na jeho základě zkusí vybrat z naznačených možností tu, která mu podle nich nejvíce odpovídá. Výsledky výběru si potom vzájemně porovnejte a mluvte o nich. Vyberou-li děti možnosti, které jsou s biblickým vyprávěním v napětí, je to dobrá příležitost příběh dovyložit.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

6

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina