04 Potopa

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Domalováním obrázku můžete začít a potom se ptát, proč děti své oblíbené zvířátko malovaly a proč starost o ně zapsaly právě do archy. Pokud děti biblický příběh znají, budou ho samy, vedeny vašimi otázkami, vyprávět a objevovat souvislost péče Hospodinovy a své vlastní.
Obrázek můžete s dětmi domalovat i po výkladu.
Obrázek také můžete zvětšit a na hodině každé dítě nakreslí a vystřihne svoje zvířátko, jimiž pak archu naplní. Svoje obrázky mohou též našpendlit do archy naznačené na dece nebo na polystyrénové tabuli. Vlastní pracovní listy pak mohou dotvořit doma a příště přinést.

Odkaz na katechetickou přípravu