32 Vstup do zaslíbené země

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Opět můžete buď od práce s obrázkem vyprávění začít nebo jej zpracovat na závěr. V prvním případě vyzvete děti, aby do truhly napsaly přikázání, která si pamatují, a potom se jich ptejte, jakou roli asi v obrázku mají. Jako její osvětlení pak dětem příběh vyprávějte. Poté mohou obrázek dodělat ( vystřihnout okraj vln na pravé straně, omalovat a přehnout tak, aby se vody zavíraly a otevíraly ). V druhém případě poslouží obrázek na závěr jako opakování poselství příběhu.
Obrázek můžete také převézt do divadla, které děti sehrají dospělým při návratu do shromáždění: Přineste si velkou krabici. Ptejte se dětí, která přikázání si pamatují. Každé dítě napíše nebo nakreslí to přikázání, na které si vzpomnělo a vloží ho do krabice. Krabici potom děti přinesou do shromáždění, prochází s ní mezi lavicemi a ptají se dospělých, co v ní asi mají a proč. Popřípadě mohou mít další děti pruhy modrého krepového papíru a předvádět vody okolo nosičů.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Znovu suchou nohou… přechod Jordánu
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ