20 Mojžíš na Orébě

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete použít na začátek jako podnět k motivačnímu rozhovoru nebo na závěr k aplikaci příběhu do situace dětí.
Obdobu obrázku můžete také společně vyrobit. Přineste si uschlou větev a barevné ( žluté, oranžové, červené papíry ). Děti na ně napíšou, co by měly udělat, ale do čeho se jim nechce. Potom svoje odpovědi vytrhají z papírů jako plameny a přilepí nebo nabodnou na větvičky.
Zhotovený keř mohou vzít při návratu zpět do shromáždění a říct stručně dospělým, co představuje. Mohou také dospělé vyzvat, aby i oni připojili svoje plameny.

Odkaz na katechetickou přípravu