Inspirace pro přípravu bohoslužeb zaměřených zvláště na děti, nebo rodiny.

Nadpis Biblický odkaz Autor Téma Cílová skupina
Co s tím, když si lidé ubližují? David a Goliáš
1 Samuelova 17,1–11
1 Samuelova 17,37
1 Samuelova 17,41–47
Jiří Ort Společnost, Učednictví Mladší školní, Předškolní
Na hranici zaslíbené země - vyslání zvědů
Numeri 13,17–29
Numeri 13,32–33
Numeri 14,6–9
Jiří Ort důvěra v Hospodina, Odvaha k životu Předškolní, Školní
Balák a Bileám
Numeri 22,1–12
Numeri 23,18–21
Jiří Ort
Co je v životě důležité
Marek 12,28–34
Matouš 7,24–29
Jirí Ort
Podobenství o deseti družičkách (na zač. škol. roku) Matouš 25,1–13 Tomáš Pavelka ctnosti, vytrvalost Mladší školní
Jákob jde do učení
Genesis 28,10–16
Genesis 33,1–4
Jiří Ort
O co prosit? Začátek Šalamounovy vlády
1 Královská 3,3–9
Přísloví 9,10
Jiří Ort Mladší školní, Předškolní
Abram a Lot
Genesis 13,5–18
Efezským 6,13–18
Jiří Ort Překonání bariér Mladší školní, Předškolní
Dobytí Jericha aneb jak přemoci hradby
Jozue 6,1–9
Jozue 6,20
Jiří Ort