37 Gedeon

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

V motivačním uvedení můžete s dětmi mluvit o tom, zda se bojí strašidel a nadpřirozených bytostí. Jednu z nich mají na obrázku. Mohou vypracovat první úkol. Při vyprávění o Gedeónovi jim potom můžete ukázat, jak důležité je poznat prázdnotu domnělých bůžků a strašidel a umět si z nich dělat legraci.
Po vyprávění mohou děti sami kreslit „bůžka-maškaru“, mohou ji také vyrobit z různých předmětů a posléze tohoto strašáka představit dospělým ve shromáždění.
Při kreslení nebo vyrábění „bůžka-strašáka“ mluvte se staršími dětmi o tom, co dneska takové mocné strašáky pro lidi tvoří.

Odkaz na katechetickou přípravu