11 Izák a Rebeka - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek je koncipován k užití především v závěru hodiny. Jeho dotvoření nám ukáže, jak se nám podařilo sdělit určitou rovinu příběhu. Srovnání výběru mezi dětmi může být přirozeným podnětem k rozhovoru o tom, co člověk víry považuje u partnera za důležité.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

11

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina