01 Stvoření světa a člověka - st

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Genesis 1,1–2,3
10Kč

S pracovním listem lze pracovat při výkladu. Rozdejte jej dětem na začátku. Buď můžete číst příběh o stvoření společně, nebo dětem zadejte úkol z horní poloviny listu jako samostatnou práci. Dohromady potom proberte, k čemu děti došly. O úkolu sedmého dne můžete společně mluvit: Nic z toho, co děti nakreslily, ani sebe, jsme si nevyrobili – můžeme děkovat. Nic z toho, co děti nakreslily, jsme sami nevymysleli – život si tedy nemáme jenom sami vymýšlet, můžeme se na něj ptát. Všechno jsme vlastně dostali – nemusíme se o sebe bát a ustarat se, můžeme si odpočinout a věnovat svůj čas také Bohu a ostatním.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na počátku mluvil Bůh
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stvoření člověka