27 Vyslání a návrat zvědů

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Nápověda: Jozue a Káleb dojdou do země zaslíbené.
Obrázek můžete použít na úvod. Děti jistě najdou cestu v bludišti a vy potom můžete opakovat otázku: Kdo je Káleb a Jozue? a pokračovat: A jak to víte, že to jsou ti, od nichž vede cesta do hezké země? Proč to tak je? Děti si sami budou na příběh vzpomínat a dávat ho dohromady nebo jim ho jako vysvětlení obrázku vyprávějte.
Obrázek můžete použít i po vyprávění, kdy už odpověď budou znát.

Odkaz na katechetickou přípravu