02 Pád člověka

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list je asi lepší použít po výkladu k jeho domýšlení, když osvětlíte, že had není ďábel ani žádná bájná bytost, ale součást stvoření, kterému měl člověk v odpovědnosti svému poslání panovat. Jde o to, zda člověk s dobrými dary odpovědně zachází, nebo se jimi nechá vláčet.
Zpracování by měl předcházet rozhovor. V něm je také možné se ptát, co dětem pracovní list připomíná: reklamní leták ( „Nevaž se, odvaž se!“ ), předvolební materiál, letáčky evangelizátorů…?
Pracovní list mohou děti dokreslit přímo na hodině nebo do příště doma. V druhém případě lze příští vyprávění uvést rozhovorem o obrázcích a poukázat na souvislost vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

2

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina