Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Největší přikázání Marek 12,28–34 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Talár (soubor textů) Podklad pro tematický program
Vzkříšení Marek 12,18–27 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Spor o Ježíšovu pavomoc Marek 11,27–33 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Neděle (soubor textů) Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Daň císaři Marek 12,13–17 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Zlí vinaři
Marek 12,1–12
Římanům 11,28
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Společenství jako komunita Podklad pro tematický program
Podobenství o hořčičném zrnu Marek 4,30–34 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
O zasetém semenu Marek 4,21–25 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Světlo určné na svícen
Marek 4,21–25
Jan 1,9
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Politická angažovanost (soubor textů) Podklad pro tematický program
Výklad podobenství o rozsévači Marek 4,13–20 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Píseň v kostele (soubor textů) Podklad pro tematický program
O rozsévači Marek 4,1–9 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Do kostela to stačí (soubor textů)
Exodus 25–27
Pláč 2,15
Jeremjáš 7,1–11
Lukáš 19,45–46
Lukáš 21,5
Lukáš 19,41–44
Skutky 7,48
1 Korintským 3,16–17
Židům 10,25
Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Pracuji, pomohám, na peníze nekoukám (soubor textů)
1 Korintským 9,17–18
Matouš 10,8
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Jen si tak zpívat Zjevení 22,10–17 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Říkat ne! (soubor textů)
2 Paralipomenon 24,6
Matouš 17,24
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
S Bohem u krbu Zjevení 21,5–7 Pobožnost, Úvaha pro biblický program