V2 Ježíšovo narození

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Vánoční vyprávění je poměrně známé, proto je můžete místo vlastního výkladu nechat děti vyprávět podle obrázkového seriálu. Otázkami je přitom veďte, aby si uvědomovaly, co jednotlivé scény vlastně znamenají ( záměr císaře a jeho role ve vyprávění, nepřijetí od lidí, kontrast chudého narození s přáním, které máme, neobvyklá volba adresátů vánoční zvěsti…atd. ).
Poslední scénu potom děti dokreslí. O jejich kresbě je třeba společně mluvit, aby si uvědomovaly, co opravdu v Lukášově vyprávění je a co tam automaticky a často nepřiměřeně přidává naše fantazie betlémů ( anděly, tři krále, lidskou štědrost… ).

Odkaz na katechetickou přípravu

Téma