14 Jákob na útěku - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list mohou děti zpracovávat nejlépe během vyprávění. Rozdejte ho na začátku a vyzvěte děti, aby si odstřihly a rozstřihaly lístečky v dolní části a během vašeho vyprávění se je snažily správně přiřadit k jednotlivým postavám příběhu. Po vyprávění si jejich řešení společně proberte. Řešení se mohou lišit a nebude to špatně. Je třeba se dětí ptát, proč daný lístek k postavě přiřadily. Dalším podnětem k rozhovoru o smyslu příběhu jsou kontrasty, které pravděpodobně vyjdou u jednotlivých postav (např. Jákob – podvedený-podvodník, podvedený-obohacený; Lea – nemilovaná-obdarovaná dětmi…).

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina