01 Stvoření světa a člověka

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Vystříhejte z časopisů fotografie zvířat a květin. Nalepte je do zeměkoule na pracovním listu. Nakreslete sebe, vystřihněte a nalepte přes ně doprostřed. Můžete také vybarvit slunce, měsíc, hvězdy a oblohu. Pokud nebudete mít k dispozici časopisy, můžete zvířata kreslit rovnou na list.
Rozhovorem o zvířatech, květinách, stromech, plodech atd. můžete vyprávění začít ( Jaké mají doma? Jaké mají rády? Jaké znají? ). Pak děti vyzvěte, aby je našly v časopisech a zeměkouli dotvořily. Poté se ptejte, zda bychom bez toho všeho mohli žít a zda to sami můžeme vymyslet, sestrojit, vyrobit. V tomto kontextu lze přiblížit smysl biblických „zpráv“ o stvoření a vyústit do písničky, která obepíná zeměkouli.
Podle pracovního listu lze pracovat i kolektivně. Jeho obdobu zvětšíte na balicí papír, nebo kruh vymezíte šňůrkou na napnutou látku. Děti pak zeměkouli plní společně vystříhanými zvířaty, květinami a vlastními podobiznami.

Pořadí v lekci

1

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina