Následuje seznam lekcí pro následující neděle. Přehled celého cyklu naleznete zde.
Datum přípravy Biblický odkaz (kat)
Také já Židům 11,1–40, Židům 12,1–3, Matouš 19,13–15