29 Balám a Balák - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Křížovku z pracovního listu můžete zařadit do vašeho vyprávění. Vyprávějte příběh až k Balámově odpovědi. Tu potom děti nechte luštit. Řešení zní: „Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje.“ Děti mohou křížovku luštit jednotlivě, společně nebo v několika skupinách, které spolu budou soutěžit. Pokud se vám zdá křížovka pro vaši skupinu příliš těžká, můžete jim připravit nápovědu, která může mít třeba podobu „přítele na telefonu“.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

29

Druh aktivity

Cílová skupina