Dvakrát měř, jednou věř - průvodce světem víry pro náctileté

Vítejte na stránkách pro uživatele Pracovních listů pro katechezi, určených především pro práci s konfirmandy. Chtěli bychom zde spolu s vámi sdílet další náměty k práci s Pracovními listy, postupy, které se při práci osvědčily, i upozornění, které pasáže jsou složitější nebo vyžadují přípravu. Můžete zde umístit odkazy na související webové stránky, přidat nápady, jak práci s tématem rozšířit nebo ilustrovat, můžete zde dát k dispozici i materiály vlastní. Související materiál v souboru můžete přiložit v komentáři k tématu.

3. Věřím

1. Člověk

2. Apoštolské vyznání víry

4. Bůh

5. Stvoření

6. Ježíš Kristus

7. Duch Svatý

8. Církev

9. Církve a ekumenické hnutí

10. Českobratrská církev evangelická