17 Josef v Egyptě - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list můžete využít buď při vyprávění nebo po něm. (Na samostatnou práci s biblí je tento text poměrně dlouhý, ale i ta by byla možná.) Děti mají nejprve podle vyprávění označit jednou barvou to, co s jednotlivými etapami vyprávění souzní, a druhou barvou to, co je s nimi v rozporu. Mluvte s dětmi o tom, proč tu kterou možnost vybraly. Ptejte se jich, kterou z možností se asi nechal vést ve svém jednání Josef, co si asi podle pokračování děje naopak neodnesl z epizody jako poučení…atd. Potom vyzvěte děti, aby se pokusily vystihnout Josefův příběh dolního rámečku diagramem. Myslím, že vyjde „cikcak“ – „jednou dole, jednou nahoře“. Vzhledem k němu se vyjevuje zvláštní neurčenost Josefa prodělanými špatnými zkušenostmi.

Biblický odkaz (kat)
Cílová skupina