31 Před vstupem do zaslíbené země

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek s dětmi použijte po vyprávění.
Připravte si na hodinu z časopisů nebo novin obrázky představitelů jiných náboženství ( arabů-muslimů, dalajlámy aj. ) nebo si s sebou přineste alespoň knížku o jiných náboženstvích, podle níž by si jej děti mohly nakreslit.
Obrázek také můžete dát dětem jako „domácí úkol“, aby si představitele jiného náboženství vyhledaly sami.

Odkaz na katechetickou přípravu