07 Abraham a Lot - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list rozdejte dětem na začátku a můžete s ním pracovat různým způsobem:
1/ Přečtěte si jej s dětmi společně (třeba po větách) a ptejte se, zda si myslí, že ho takhle bible vypráví. Pokud vznesou pochybnost, potvrďte ji a ptejte se dál, v čem si myslí, že se bude biblické vyprávění lišit. Návrhy zapisujte např. na flip-chart. Potom si příběh můžete z bible přečíst a porovnávat návrhy dětí s biblickým textem. Vyjeví se tak neobvyklost Abramova jednání.
2/ Řekněte dětem, že jim příběh budete vykládat a ony si během toho mají – třeba barevně – označit, v čem se text z obrázku rozchází s biblickým vyprávěním. Pak si výsledky společně porovnejte. Případné spory mohou být podnětem, abyste si příběh našli v bibli a ta se tak stala rozhodčí autoritou.
3/ Úkol najít rozdíly mezi textem na obrázku a biblickým podáním příběhu můžete zadat jako samostatnou práci s biblí. Zase je třeba o výsledcích společně hovořit.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

7

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina