36 Počátek doby soudců - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Podstatnou částí biblického textu, který je základem pro úlohu, je Debořina píseň. Proto je tentokrát pracovní list výzvou k tomu, abyste se pokusili dopsat písničku o Deboře a Bárakovi na melodii písničky „Michale člun k břehu veď“. Listy lze rozdat hned na začátku, ale písničku je možné dokončovat asi až po něm, kdy děti budou příběh znát. Myslel jsem, že po úvodních slokách doplní právě ty, které budou popisovat děj příběhu. Samozřejmě nemusejí být pouze tři. Na závěr si písničku určitě zazpívejte a pokud se vracíte zpět do bohoslužeb, bylo by dobré, kdyby ji děti zazpívaly i dospělým.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina