21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek mohou děti zpracovat až po vyprávění. O tom, co přineslo jednání Mojžíše a Árona izraelcům a co egypťanům můžete nejdřív společně mluvit. Důležité je nepředbíhat děj, soustředit se na bezprostřední důsledek vyjednávání s faraonem. Děti potom samostatně odpoví na otázku: „K čemu bylo vyjednávání dobré?“ Odpovědi si společně přečtěte a mluvte o nich.

Pořadí v lekci

21

Cílová skupina