18 Josef se setkává se svou rodinou

Původ materiálu

Zdeněk Šorm
  • Hledáním rozdílů mezi obrázky můžete začít a potom vyprávět příběh, který jejich význam osvětlí. ( Obrázky naznačují scénu prodeje Josefa do Egypta a scénu, kdy se bratři naopak stavějí za svého bratra Benjamína, kterému hrozí, že v Egypta zůstane. Rozdíly:

Prodej Jákoba:                                   Zastání se Benjamína:

zavřené dveře domova                      otevřené dveře domova

bratr se usmívá-vysmívá                   bratrovi spadla čelist – tváří se nešťastně

bratři spokojeně přihlížejí                   bratři mají vylekaný pohled

bratr třímá pestré Josefovo roucho   bratr nese pytel od obilí

kupec dává za Josefa peníze            bratr vrací peníze, které našli v pytlích

Josef má triko s „J“                            Benjamín má triko s „B“

Josef – jiné pruhy na kalhotách         Benjamín – jiné pruhy na kalhotách

ukazatel k Egyptu značí vězení         ukazatel značí kříž – oběť za druhého

slunce „zalézá“ za pyramidy             slunce „vychází“ zpoza pyramid

  • Děti mohou hledat rozdíly také po vyprávění a sami se pokoušet je interpretovat.

Odkaz na katechetickou přípravu