09 Bůh soudí Sodomu - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list použijte před vyprávěním. Vyzvěte nejdřív děti, aby do prázdných postaviček dopsaly, kdo by ještě v takové společnosti mohl být. Potom ať si vybarví pastelkou postavičky, za které by se chtěly přimlouvat a prosit. Ptejte se jich pak, jestli by tahle společnost stála za záchranu a proč, popřípadě zda by stál za záchranu alespoň někdo. Na to můžete navázat vyprávěním o Abrahamovi, který se přimlouval za Sodomu, případně si je můžete společně z bible přečíst. Porovnejte potom řešení dětí a řešení Abrahama. Mluvte společně o shodách i rozdílech.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

9

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina