28 Bronzový had na poušti - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek můžete nejdřív využít k motivačnímu uvedení. Vyzvěte děti, aby do hada napsaly, co si samy zavinily. Pak se ptejte, jaký význam může mít, že to psaly právě do hada (Zlé věci a zlé řeči mohou otrávit jako had. Mohou být stejně nebezpečné. Mohou ohrozit celý život.). Potom můžete vyprávět biblický příběh. Na závěr si můžete přečíst říkanku. Děti se ji mohou společně naučit – například každý jednu strofu – a sborově ji rytmicky přednést. Pokud se vracejí zpátky do shromáždění, mohou jednoho hada připevnit na hůl, nést ho jako zástavu a říkanku „zarepovat“ dospělým.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina