V1 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Jde opět o comics bez textu, který mají děti doplnit. Podle toho, jak jsou děti obeznámené s biblickou látkou, můžete začít tím, že jim nejprve dáte hádat (zakryjte nebo odstřihněte nadpis), zda poznají, o jaký příběh v comicsu jde. Doplnění textu můžete provést různým způsobem: 1/ Budete společně biblické texty číst a domlouvat se na doplnění. 2/ Rozdáte dětem bible a ony si budou text doplňovat samostatně. 3/ Rozdělíte děti do skupinek, které budou mít bibli a budou se v nich na doplnění domlouvat mezi sebou. 4/ Předpřipravíte různé texty (např. napíšete je na flip-chart) a vyzvete děti, aby se pokusily určit, do kterého obrázku jaký přijde. Doplnění či výběr potom společně proberte a mluvte o něm. Pokud dojde ke sporům, vyzvěte děti, aby hledaly jejich rozřešení v bibli. Nakonec můžete děti vyzvat, aby podle comicsu příběh samy převyprávěly.

Druh aktivity

Cílová skupina