1/1 Otče náš - Had na poušti

Původ materiálu

Eva a Zdar Šormovi

Pořadí v lekci

1

pracovni_list_obrazek

Izraelský lid byl vyveden z egyptského otroctví. Byl vyveden na poušť. Na poušti pobýval čtyřicet let. Poušť je místo, kde si Pán Bůh ty, které miluje, tříbí a přezkušuje. Pán Bůh učil svůj lid, aby spoléhal na jeho ochranu a milosrdenství. Je nemožné na poušti žít bez Boží ochrany a společenství lidí.

BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI

Původ materiálu

Jan Trusina

Žalmy 125,1-2 -Poutní píseň. Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.

 

liturgické čtení-Nu 21,4-9

 

KLÍČOVÉ  POJMY,  DOBOVÉ  A  TEXTOVÉ  SOUVISLOSTI