16 Josef a jeho bratři - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Levá polovina pracovního listu se týká biblického příběhu, pravá situace dětí. Levou tedy budou doplňovat při výkladu, ať už zvolíte vyprávění, společné čtení nebo samostatnou práci s biblí. Pravou polovinu můžete použít buď při motivaci nebo při aplikaci biblické látky. Společně potom můžete mluvit o tom, v čem se obě poloviny shodují nebo liší.

Pořadí v lekci

16

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina