Publikace připravené či nabízené především oddělením výchovy, ale nejenom jím. Jedná se jak o tištěné či elektronické verze katechetických příruček, knih či dalších pomůcek. U těch, které je možno zakoupit, je uvedena cena.

Dál přece nejdeme sami: Od Samuele k Šalamounovi a Od Elijáše k mesiášovii

Katechetická příručka na rok 2023/2024 — část druhá.

Jedná se o druhou část čtyřletého dějepravného cyklu — první dva roky jsou věnovány starozákonním příběhům, další dva novozákonním. Starozákonní část stojí volně na základech, které postavila kniha Cesta Božího lidu a cyklus Pozvání na cestu, k velké části úloh je tudíž k dispozici i starší varianta.

Pokud jste již používali přípravky z minulého roku, snadno se zorientujete v její struktuře i letos.

Pozvání na cestu: Starý zákon 2 (katechetická příručka)

Jedná o katechetickou přílohu vhodnou nejen pro učitele nedělních škol a náboženství.  Každá kapitola obsahuje exegetické poznámky, převyprávění příběhu, náměty k rozhovoru a další podměty.

Příručka zpracovává vybrané staroznámí perikopy od povolaní Samuele až po vyprávění o Jonášovi.

Pozvání na cestu: Starý zákon 1 (katechetická příručka)

 

Jedná o katechetickou přílohu vhodnou nejen pro učitele nedělních škol a náboženství.  Každá kapitola obsahuje exegetické poznámky, převyprávění příběhu, náměty k rozhovoru a další podměty.

Příručka zpracovává vybrané staroznámí perikopy od stvoření člověka až po příběh Rút.

Církevní rok (2001–2003)

Dvouletý bohoslužebný plánu "Církevní rok". Výběr biblických textů pro NŠ respektuje osvědčené katechetické požadavky (příběh) a nekopíruje starocírkevní perikopy. Také zorné verše jsou vybrány nově. Jde tedy o pokus prosvětlit biblic­kou látkou tradiční témata církevního roku.

Skládá se ze čtyř sešitů.

Zástup stále přichází ...a zas jde dál

Pomůcka pro práci s dětmi při nedělních bohoslužbách i v biblických hodinách. Jedná se o celoroční program, lekce se věnují jednotlivým biblickým postavám.

 

Formát: 4 sešity A4  na výšku (279x210mm) — druhý a třetí sešit můžeme poskytnout již jen jako kopii.