20 Mojžíš povolán k záchraně - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list obsahuje převyprávění příběhu, které se liší nejen v jednotlivostech, ale především v duchu (Mojžíš jako uvědomělý revoluční vůdce boje za svobodu. Vysvobození je dílem lidské uvědomělosti a revolučního úsilí, jehož je Bůh pouhým posvěcením.) Můžete jej dětem rozdat na začátku, aby si jej přečetly, a zeptat se jich, zda si myslí, že autor příběh převyprávěl dobře. Pokud budou mít pochybnosti, ptejte se jich, co se jim na převyprávění nezdá. Mohou si to stručně napsat do připravených řádek jednou barvou. Potom můžete příběh buď vyprávět nebo společně číst, nebo si jej může číst každé dítě zvlášť, popřípadě je můžete rozdělit do skupin, aby našly, v čem se skutečně převyprávění liší od biblického příběhu. Rozdíly si mohou děti do řádek poznamenávat druhou barvou. Na význam rozdílů se potom můžete dětí ptát a společně o něm hovořit.

Cílová skupina