02 Pád člověka - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list lze použít ke společné nebo k samostatné práci. Nejdřív si můžete text z pracovního listu přečíst a ptát se dětí, zda je napsán správně, zda odpovídá biblickému vyprávění. Ať už děti na některé rozdíly přijdou, nebo se dohadují, nebo jim text připadá správný, navrhněte, aby se přesvědčily a případné rozdíly našly. Biblické vyprávění můžete číst společně nebo každý sám. Děti si mají barevně v pracovním listu zatrhnout rozdíly. Společně je potom probírejte a promýšlejte jejich význam.
( Rozdíly: Člověk měl zahradu obdělávat a střežit – ráj není prostor pro nicnedělání. Při překročení zákazu není řečeno „zemřeš“ ale „propadneš smrti“. Ženu nepokouší ďábel, ale had, který je součástí dobrého božího stvoření – zlo není ve věcech, ale v našem vztahu k nim, když místo abychom jimi vládli, necháváme si jimi diktovat. Had neříká přímo „Neposlouchejte Pána Boha…“ – pokušení bývá méně očividné a rafinovanější. Žádná jablka v biblickém textu nejsou – objevila se v tomto příběhu proto, že latinsky se „jablko“ a „zlo“ řekne skoro stejně. Muž a žena si neušili šaty a Bůh je nepochválil, že se slušně oblékli – muž se ženou se provizorně schovávají, a to nikoli proto, že by byla nahota neslušná, ale spíš proto, že odhalenost je tam, kde chce být člověk Bohem, zranitelná a představuje ohrožení. Člověk se ke svému činu nepřiznal a jeden druhého nehájil – naopak tam, kde chce být člověk Bohem, nemůže přiznat svoji vinu, svádí ji na druhé a rozbíjí společenství. Pán Bůh se nerozčílil, neurazil a nenechal člověka svému osudu – lidská bohorovnost má zlé následky, ale Bůh člověka chrání (kožené suknice) i vyhnáním z ráje před jeho bohorovností.
Do smyček hada potom mají děti napsat, co je pro ně podobným pokušením jako pro člověka v ráji (dobré dary, které svádějí ke zlému, když nám schází důvěra).

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina