10 Obětování Izáka

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek mohou děti dokreslit na začátku jako součást motivačního uvedení, na které naváže vyprávění biblického příběhu. Nad obrázky lze mluvit třeba o tom, zda se věcí vzdávaly už se záměrem něco získat, nebo zda byl zisk nečekaným překvapení a pak vyprávět, jak to bylo v případě Abrahama.
Obrázek mohou děti dokreslit také nakonec jako dotažení biblického vyprávění, při kterém hledají styčné body s vlastním příběhem.

Odkaz na katechetickou přípravu

Pořadí v lekci

10

Biblický odkaz (kat)

Cílová skupina