26 Modlářství lidu - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Doplňovat text do comicsu lze opět společně při vyprávění nebo čtení bible, nebo doplňování zadat jako samostatný úkol pro práci s biblí. V tom případě bude možná lepší rozmnožit dětem z 32.kapitoly Exodu pouze část příběhu až k Božímu oslovení Mojžíše. Poté vyzvěte děti, aby ze tří navržených dokončení příběhu vybraly ten, o kterém předpokládají, že je biblický. Vyzvěte je také, aby řekly, proč si to myslí. Případné rozdílné volby sami nerozhodujte, ale společně si dokončení příběhu z bible přečtěte a ptejte se, kterému dokončení to odpovídá. Pokud jsou děti literárně tvořivé, můžete je také vyzvat, aby vymyslely ještě jiné možné varianty dokončení.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina