14 Jákob na útěku

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Plastickou vystřihovánku „Jákobova žebříku“ můžete vytvořit buď po vyprávění nebo uprostřed – 1.část: Jákob v Bét-el; 2.část: zhotovení vystřihovánky; 3.část: jak se slib naplňuje: Jákob u Lábana.
Výtvarně nadané děti mohou také do mezer žebříku nakreslit obrázkový seriál o Jákobově pobytu u Lábana.
Pokud chcete pracovat společně, můžete vystřihovánku zvětšit ( překreslit ) na kartón z krabice. Každé dítě může namalovat jednu scénu z příběhu. Ty potom nalepíte jako obrázkový seriál do mezer žebříku.

Pořadí v lekci

14

Biblický odkaz (kat)

Druh aktivity

Cílová skupina