Pozvání na cestu SZ1

05 Stavba bábelské věže - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Genesis 11,1–9
10,00Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Doplňovačku mohou řešit buď během vašeho výkladu nebo můžete biblický text společně číst nebo mohou pracovat s biblí samostatně. V tajence vyjde „V jednotě je síla“. Potom děti vyzvěte, aby samostatně odpověděly na otázky pod doplňovačkou. Společně si odpovědi přečtěte a mluvte o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stavba bábelské věže

04 Noe - potopa - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
4
Biblický odkaz: 
Genesis 6,5–22
Biblický odkaz: 
Genesis 7,6–22
10,00Kč

Nadpis a otázka z pracovního listu vám dává příležitost, abyste se dětí ptali, zda vědí, oč jde, zda příběh o Noemovi znají. Lze předpokládat, že jej někdo již znát bude. Zkuste tedy děti navést otázkami, aby příběh samy daly dohromady (Proč ta potopa přišla? Trestal jí Bůh život na zemi, nebo zachraňoval? Přišel Noe sám na to, co má dělat? A co měl vlastně udělat? Jak dlouho potopa trvala?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POTOPA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Potopa

03 Kain a Ábel - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Genesis 4,1–18
10,00Kč

Pracovní list můžete použít k motivačnímu uvedení, tedy na začátku. Ať děti nejprve přemýšlejí o tom, v čem na tom nejsme všichni stejně. Potom je vyzvěte, aby do „hlavy“ napsaly, co si o tom myslí (Proč to tak je? Má to nějaké příčiny? Lze to vždycky vysvětlit? Co je přitom napadá? Zdá se jim to spravedlivé, nebo nespravedlivé? Co by s tím udělaly? apod.).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KAIN A ÁBEL
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Kain a Ábel

02 Pád člověka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list lze použít ke společné nebo k samostatné práci. Nejdřív si můžete text z pracovního listu přečíst a ptát se dětí, zda je napsán správně, zda odpovídá biblickému vyprávění. Ať už děti na některé rozdíly přijdou, nebo se dohadují, nebo jim text připadá správný, navrhněte, aby se přesvědčily a případné rozdíly našly.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Pád člověka

01 Stvoření světa a člověka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Genesis 1,1–2,3
10,00Kč

S pracovním listem lze pracovat při výkladu. Rozdejte jej dětem na začátku. Buď můžete číst příběh o stvoření společně, nebo dětem zadejte úkol z horní poloviny listu jako samostatnou práci. Dohromady potom proberte, k čemu děti došly. O úkolu sedmého dne můžete společně mluvit: Nic z toho, co děti nakreslily, ani sebe, jsme si nevyrobili – můžeme děkovat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na počátku mluvil Bůh
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stvoření člověka

V2 Ježíšovo narození

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Vánoční vyprávění je poměrně známé, proto je můžete místo vlastního výkladu nechat děti vyprávět podle obrázkového seriálu. Otázkami je přitom veďte, aby si uvědomovaly, co jednotlivé scény vlastně znamenají ( záměr císaře a jeho role ve vyprávění, nepřijetí od lidí, kontrast chudého narození s přáním, které máme, neobvyklá volba adresátů vánoční zvěsti…atd. ).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ

V4 Vzkřísení Páně

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkoly na levé straně pracovního listu ( 3 obrázky ) využijte jako úvod. Na nich můžete dětem ukázat, jak to, co vidíme, záleží na tom, co čekáme a co máme v sobě ( 1/ Někdo uvidí kalich, protože jsme v kostele a jsou velikonoce a ony to mohou být profily těch, kdo spolu mluví. 2/ Někdo uvidí kříž, ale lze vidět třeba i okno s výhledem ven. 3/ Pro někoho je to hvězda, pro jiného rozbité zrcadlo. Atd. )

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

V3 Velikonoce

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Způsob použití obrázku záleží na věku a schopnostech dětí:
Nejstarším dětem můžete rozdat bible, aby si příběh sami našly a doplnily samostatně text do comicsu. Vzájemné porovnání, jak se úkolu zhostily, otvírá přirozenou možnost o příběhu mluvit, hledat jeho důležité významy a důrazy, všimnout si podstatných detailů.
Mladším dětem lze příběh číst nebo vyprávět a nechat je, aby si přitom text samy doplňovaly.
Ještě mladším lze při vyprávění texty do obrázků přímo nadiktovat.

Číst dál »

V1 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete využít při motivačním úvodu. Při rozhovoru o dárcích, na které se děti těší, mohou do obrázku nakreslit ten, který dostaly, i když ho už ani nečekaly. Můžete mluvit o tom, zda to bylo jenom pěkné překvapení, nebo je to také v něčem zaskočilo, jako toho muže na obrázku. Jeho příběh jim pak vyprávíte.
Postupovat můžete i opačně. Nejprve budete vyprávět o Zachariášovi a pak teprve mluvit o tom, zda se dětem něco podobného přihodilo a do obrázku to nakreslíte.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NAROZENÍ JANA KŘTITELE

Svd Nanebevstoupení Páně

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Vystřižené a patentkami spojené postavy učedníka a muže v bílém můžete použít při vyprávění ( Učedníci hledí do nebe, muži je vrací zpátky na zem. ) a děti si je pak mohou také vyrobit.
Postavičky si můžete s dětmi vystřihnout a spojit na začátku a ptát se jich, kam se asi dívají učedníci a kam asi ukazuje anděl a potom jim vyprávět, jak to bylo v příběhu o nanebevstoupení.
S vyrobenými postavičkami mohou potom děti sehrát scénku pro dospělé ve shromáždění.
Nezapomeňte si koupit patentky!

Syndikovat obsah