Pozvání na cestu SZ1

15 Jákobův návrat - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
15
Biblický odkaz: 
Genesis 32,4–31
Biblický odkaz: 
Genesis 33,1–17
10,00Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Nejdřív jim dejte čas, aby si mohly možnosti pod jednotlivými pojmy pročíst. Potom můžete text z Geneze 32 – 33 buď společně číst, nebo vyprávět, nebo jej děti mohou číst samostatně. Jejich úkolem je, aby z uvedených možností vybraly, jaká charakteristika odpovídala danému pojmu v příběhu o smíření. Správných řešení může být víc.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOBŮV NÁVRAT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat

14 Jákob na útěku - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list mohou děti zpracovávat nejlépe během vyprávění. Rozdejte ho na začátku a vyzvěte děti, aby si odstřihly a rozstřihaly lístečky v dolní části a během vašeho vyprávění se je snažily správně přiřadit k jednotlivým postavám příběhu. Po vyprávění si jejich řešení společně proberte. Řešení se mohou lišit a nebude to špatně.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob na útěku
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob u Lábana

13 Jákob usiluje o požehnání - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
13
Biblický odkaz: 
Genesis 25,24–34
Biblický odkaz: 
Genesis 27,1–41
10,00Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíly Gn 25,24-34 a 27,1-41 číst společně a společně se domlouvat na doplnění, nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák žehná Jákobovi
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob usiluje získat požehnání

12 Spory o studně - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Genesis 26,12–17
Biblický odkaz: 
Genesis 26,24–25
10,00Kč

Tentokrát má pracovní list podobu hry, která navozuje situaci sporu o studně. Můžete si ji zahrát na začátku. Při hře se možná projeví rivalita, na kterou budete moct navázat – vyprávět o tom, jak se v ní zachoval Izák. Nebo můžete hru hrát až po vyprávění a při možné rivalitě nebo zklamání z prohry domýšlet „aplikaci“ poselství příběhu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SPORY O STUDNĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Páté přikázání: Cti své rodiče.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák hledá své místo pro život

11 Izák a Rebeka

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti pracovní list na začátku pozorně přečtou a rozstříhají na proužky. Potom můžete pokračovat různým způsobem:
1/ Vyprávíte dětem příběh a vyzvete je, aby si podle vyprávění proužky skládaly, jak jdou správně za sebou.
2/ Vyzvete děti, aby se pokusily samostatně příběh správně poskládat a pak si jejich řešení společně kontrolujete a přitom můžete jednotlivé části komentovat – vykládat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rebeka, žena pro Izáka

10 Obětování Izáka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Genesis 22,1–19
10,00Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl Gn 22,1-19 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat. Poté nechte děti samostatně doplnit odpovědi na otázky pod comicsem.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Darovaná budoucnost

09 Bůh soudí Sodomu - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
9
Biblický odkaz: 
Genesis 18,16–19,29
10,00Kč

Pracovní list použijte před vyprávěním. Vyzvěte nejdřív děti, aby do prázdných postaviček dopsaly, kdo by ještě v takové společnosti mohl být. Potom ať si vybarví pastelkou postavičky, za které by se chtěly přimlouvat a prosit. Ptejte se jich pak, jestli by tahle společnost stála za záchranu a proč, popřípadě zda by stál za záchranu alespoň někdo.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
BŮH SOUDÍ SODOMU

08 Zaslíbení a narození syna - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
8
Biblický odkaz: 
Genesis 15,1–6
Biblický odkaz: 
Genesis 16,1–16
Biblický odkaz: 
Genesis 17,1–16
Biblický odkaz: 
Genesis 18,1–15
Biblický odkaz: 
Genesis 21,1–7
10,00Kč

Můžete začít tím, že děti nejprve do obrázku dokreslí, co si přejí, očekávají nebo mají slíbeno. Pak k tomu mohou v bludišti hledat cestu. Je dlouhá nebo krátká? Vy jim potom povíte, jak taková dlouhá cesta k zaslíbení vypadala v případě Abrahama, kterého mají na obrázku.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zaslíbení a narození syna

07 Abraham a Lot - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Genesis 13,1–14,24
10,00Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku a můžete s ním pracovat různým způsobem:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ABRAM A LOT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Abram a Lot

06 Povolání Abrama - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Genesis 12,1–7
10,00Kč

Pracovní list použijte po výkladu. Vyzvěte děti, ať na jeho základě zkusí vybrat z naznačených možností tu, která mu podle nich nejvíce odpovídá. Výsledky výběru si potom vzájemně porovnejte a mluvte o nich. Vyberou-li děti možnosti, které jsou s biblickým vyprávěním v napětí, je to dobrá příležitost příběh dovyložit.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ ABRAMA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Víra podle Abrahama
Syndikovat obsah