Pozvání na cestu SZ1

POTOPA

Původ materiálu: 
Pavel Freitinger
Biblický oddíl: 
Genesis 6,5–22
Biblický oddíl: 
Genesis 7,6–8,22
 
Žalm: 8,5+10 — Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! 
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
04 Noe - potopa - st

KAIN A ÁBEL

Původ materiálu: 
Štěpán Hájek
Biblický oddíl: 
Genesis 4,1–18
 
Žalm: 10,13-14a — Smí svévolník znevažovat Boha, říkat si v srdci: "Ty nic nevypátráš"?  Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou.
 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
03 Kain a Ábel
Odkaz na pracovní list: 
03 Kain a Ábel - st
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (BTS43)
Odkaz na píseň: 
Ty i já (SV406)
Odkaz na píseň: 
Nové přikázání (BTS88)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)

PÁD ČLOVĚKA

Původ materiálu: 
Michal Kitta
Biblický oddíl: 
Genesis 2,15–3,24
Žalm: 90,3+12 — Ty člověka v prach obracíš, pravíš: "Zpět, synové Adamovi!"

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce

 
1. klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
02 Pád člověka
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (BTS14)
Odkaz na píseň: 
Pane Bože náš (BTS15)
Odkaz na píseň: 
Krásná je modrá obloha (EZ178)

29 Balám a Balák - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
29
Biblický odkaz: 
Numeri 22,1–30
Biblický odkaz: 
Numeri 23,11–13
Biblický odkaz: 
Numeri 23,25–27
Biblický odkaz: 
Numeri 24,10–19
10,00Kč

Křížovku z pracovního listu můžete zařadit do vašeho vyprávění. Vyprávějte příběh až k Balámově odpovědi. Tu potom děti nechte luštit. Řešení zní: „Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje.“ Děti mohou křížovku luštit jednotlivě, společně nebo v několika skupinách, které spolu budou soutěžit.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
BALÁM A BALÁK
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Bileám a Balák

V1 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Jde opět o comics bez textu, který mají děti doplnit. Podle toho, jak jsou děti obeznámené s biblickou látkou, můžete začít tím, že jim nejprve dáte hádat (zakryjte nebo odstřihněte nadpis), zda poznají, o jaký příběh v comicsu jde. Doplnění textu můžete provést různým způsobem: 1/ Budete společně biblické texty číst a domlouvat se na doplnění. 2/ Rozdáte dětem bible a ony si budou text doplňovat samostatně. 3/ Rozdělíte děti do skupinek, které budou mít bibli a budou se v nich na doplnění domlouvat mezi sebou. 4/ Předpřipravíte různé texty (např.

Číst dál »

V2 Ježíšovo narození

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Tentokrát jde o připravený scénář ke comicsu. Podle veršů, které jsou uvedené v kroužcích, mají děti do jednotlivých rámečků nakreslit comics. Pro inspiraci můžete s sebou vzít ukázky různých comicsů. O nich můžete v motivačním uvedení mluvit: zda se jim libí, jaké znají, jaké mají rády…atd. Pak přejdete k tomu, že si dnes takový comics také vytvoří. Naznačené oddíly můžete číst společně a společně vymýšlet, jak by ten který obrázek měl vypadat. Děti také mohou podle bible pracovat samostatně. Při společném tvoření je prostor pro komentování a objasnění smyslu příběhu.

Číst dál »

Svd Zaslíbení Ducha svatého

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

V prvé části jde opět o doplnění textu do comicsu. Různé způsoby, jak to můžete udělat, jsou, věřím, dostatečně popsány v předchozích úlohách. Otázka pod comicsem by měla děti přivést k vědomí, že očekávání na naplnění zaslíbení Ducha svatého neznamená ani pasivitu, ani aktivismus, který chce jeho moc nahradit vlastním nadšením nebo vůlí.

Číst dál »

39 Růt - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkoly z pracovního listu mohou děti plnit během vašeho vyprávění nebo po něm z toho, co si zapamatují, nebo za pomoci bible. Může to dělat každý sám, nebo to můžete dělat společně. Míra vaší asistence záleží na vašem posouzení schopností skupiny. V případě samostatného plnění úkolu je třeba výsledky společně probrat a mluvit o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
RÚT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rut — vztah k cizincům
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rút a Noemi — Být cizincem, být přítelem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zastánce pro Rút a Noemi

38 Samson - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pracovní list vybízí k „mystifikaci“. Je na vás, jak ji rozehrajete. Údajně objevené dobové články o Samsonovi si nejdříve s dětmi společně přečtěte.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAMSON

37 Gedeon - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol z pracovního listu je zřejmý – doplnit do comicsu texty. Způsobů, jak to s dětmi uděláte, je zase víc: 1/ Děti mohou vyplňovat každý sám podle bible. 2/ Děti mohou doplňovat text podle vašeho vyprávění. 3/ Děti se mohou při četbě bible nahlas střídat a společně se na tom, co do bublin napíší, domlouvat. 4/ Pokud by předešlého nebyly z nějakého důvodu schopni, můžete jim texty do bublin nadiktovat během vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
GEDEON
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Gedeon
Syndikovat obsah