Pozvání na cestu SZ1

09 Bůh soudí Sodomu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Genesis 18,16–19,26
10,00Kč

Děti mohou předmět svých přímluv nakreslit nebo napsat do obrázku před vyprávěním ( Třeba po motivačním rozhovoru o prosbách a přímluvách. ). Pak je možné koncipovat je jako osvětlení toho, co v bibli znamená „přimlouvat se“, a vyústit třeba do rozhovoru o tom, za koho se přimlouvají děti a za koho Abraham – zda se to v něčem liší nebo shoduje.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
BŮH SOUDÍ SODOMU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Skáza Sodomy

08 Zaslíbení syna

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Můžete začít tím, že děti nejprve do obrázku dokreslí, co si přejí, očekávají nebo mají slíbeno. Pak k tomu mohou v bludišti hledat cestu. Je dlouhá nebo krátká? Vy jim potom povíte, jak taková dlouhá cesta k zaslíbení vypadala v případě Abrahama, kterého mají na obrázku. Malé děti si ho přitom můžou vybarvovat.
Obrázek mohou děti zpracovat i po vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zaslíbení a narození syna

07 Abram a Lot

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
7
Biblický odkaz: 
Genesis 13,1–14,24
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ABRAM A LOT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rozchod Lota s Abramem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Abram a Lot

06 Povolání Abrama

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
6
Biblický odkaz: 
Genesis 12,1–7
10,00Kč

Vystřihněte jednotlivé části postavičky Abrahama a v naznačených místech spojte podle nákresu patentkami. Vznikne kráčející pohyblivá figurka, kterou můžete s dětmi rozpohybovat.
Zpracováním obrázku můžete úlohu odstartovat. Když si děti postavičku složí, ptejte se jich: Kam může jít? Kdy člověk někam jde? Chodí na výlety spíš mladý nebo starý člověk? Atd.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POVOLÁNÍ ABRAMA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Víra podle Abrahama

05 Stavba bábelske věže

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Genesis 11,1–9
10,00Kč

Obrázek je určen k tomu, aby jej děti zpracovaly po vyprávění.
Podle pracovního listu můžete nakreslit velikou věž na balicí papír. V rozhovoru lze s dětmi hledat, jak jinak by ještě pojmenovaly důvody osudového zmatku a vyrobit obdobnou vlastní skrývačku z cihel pro dospělé.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stavba bábelské věže

04 Potopa

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Domalováním obrázku můžete začít a potom se ptát, proč děti své oblíbené zvířátko malovaly a proč starost o ně zapsaly právě do archy. Pokud děti biblický příběh znají, budou ho samy, vedeny vašimi otázkami, vyprávět a objevovat souvislost péče Hospodinovy a své vlastní.
Obrázek můžete s dětmi domalovat i po výkladu.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Potopa

03 Kain a Ábel

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
3
Biblický odkaz: 
Genesis 4,1–18
10,00Kč

Úlohu lze zahájit rozhovorem o tom, na co děti nejvíce žárlí a čím je druzí lidé nejvíc rozčilují. Podle něho pak dotvoříte pracovní list a vyprávěním biblického příběhu potom osvětlíte, proč jsou důvody vepsány v palicích. Po vyprávění můžete vybarvit rozhněvanou postavu, popřípadě k ní dopsat podle něho její jméno.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KAIN A ÁBEL
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Kain a Ábel

02 Pád člověka

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
2
Biblický odkaz: 
Genesis 2,15–3,24
10,00Kč

Pracovní list je asi lepší použít po výkladu k jeho domýšlení, když osvětlíte, že had není ďábel ani žádná bájná bytost, ale součást stvoření, kterému měl člověk v odpovědnosti svému poslání panovat. Jde o to, zda člověk s dobrými dary odpovědně zachází, nebo se jimi nechá vláčet.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PÁD ČLOVĚKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Pád člověka

01 Stvoření světa a člověka

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
1
Biblický odkaz: 
Genesis 1,1–2,3
10,00Kč

Vystříhejte z časopisů fotografie zvířat a květin. Nalepte je do zeměkoule na pracovním listu. Nakreslete sebe, vystřihněte a nalepte přes ně doprostřed. Můžete také vybarvit slunce, měsíc, hvězdy a oblohu. Pokud nebudete mít k dispozici časopisy, můžete zvířata kreslit rovnou na list.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na počátku mluvil Bůh
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stvoření člověka
Syndikovat obsah