Pozvání na cestu SZ1

19 Poroba Izraele a narození Mojžíše

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
19
Biblický odkaz: 
Exodus 2,1–10
10,00Kč

K práci s obrázkem budete potřebovat ještě staré noviny.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Otroctví Izraele a narození Mojžíše

18 Josef se setkává se svou rodinou

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
  • Hledáním rozdílů mezi obrázky můžete začít a potom vyprávět příběh, který jejich význam osvětlí. ( Obrázky naznačují scénu prodeje Josefa do Egypta a scénu, kdy se bratři naopak stavějí za svého bratra Benjamína, kterému hrozí, že v Egypta zůstane. Rozdíly:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a odpuštění

17 Josef v Egyptě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
17
Biblický odkaz: 
Genesis 39–41
10,00Kč

Obrázek lze použít po vyprávění, aby podle něho děti našly Josefovu cestu. Nebo jej můžete použít během vyprávění – po každém úseku příběhu si děti vyhledají cestu od jedné scény ke druhé.
Do bludiště je možné doplňovat další slova, označující dobrou nebo bludnou cestu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF V EGYPTĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef jako superhrdina

16 Josef a jeho bratři

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
16
Biblický odkaz: 
Genesis 37,1–36
10,00Kč

Zhotovením papírové figurky Josefa a jeho roucha můžete hodinu začít ( Děti při tom mohou spolupracovat – mladší pestře omalují roucha, starší figurky vystříhají a slepí. ). Příběh potom můžete vyprávět jako osvětlení toho, jaký význam v něm roucho má a proč je děti vyráběly.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF A JEHO BRATŘI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a rodina

15 Jákobův návrat

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
15
Biblický odkaz: 
Genesis 32,4–31
Biblický odkaz: 
Genesis 33,1–17
10,00Kč

Ke splnění úkolu z obrázku potřebují děti příběh znát, proto je určen na závěr hodiny. V motivačním rozhovoru ovšem můžete mluvit o tom, co vede ke smíření a co smíření znamená, a využít přitom možností z potoka Jabok.
Menší děti mohou už během vyprávění obrázek omalovávat.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOBŮV NÁVRAT
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův návrat

14 Jákob na útěku

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
14
Biblický odkaz: 
Genesis 28,10–15
10,00Kč

Plastickou vystřihovánku „Jákobova žebříku“ můžete vytvořit buď po vyprávění nebo uprostřed – 1.část: Jákob v Bét-el; 2.část: zhotovení vystřihovánky; 3.část: jak se slib naplňuje: Jákob u Lábana.
Výtvarně nadané děti mohou také do mezer žebříku nakreslit obrázkový seriál o Jákobově pobytu u Lábana.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB NA ÚTĚKU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob na útěku
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

13 Jákob usiluje získat požehnání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
13
Biblický odkaz: 
Genesis 27,1–41
10,00Kč

Motivační rozhovor můžete začít otázkami: Kdy a proč lidé někdy nosí masky? Proč se někdo vydává za někoho jiného? Používají lidé vždycky skutečnou masku, když se vydávají za někoho jiného?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob usiluje získat požehnání

12 Spory o studně

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
12
Biblický odkaz: 
Genesis 26,12–17
Biblický odkaz: 
Genesis 26,24–25
10,00Kč

Otázkou z obrázku můžete uvést počáteční rozhovor a mluvit o alternativách, které nabízí: K čemu vedou? Mají něco společného? Jaké jsou jiné možnosti? Na rozhovor navážete vyprávění o Izákovi.
Na základě vyprávění potom děti obrázek dokreslí buď přímo na hodině nebo doma.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SPORY O STUDNĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Páté přikázání: Cti své rodiče.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák hledá své místo pro život

11 Izák a Rebeka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
11
Nabízený pracovní list - soubor: 
Biblický odkaz: 
Genesis 24,1–67
10,00Kč

Obrázek je koncipován k užití především v závěru hodiny. Jeho dotvoření nám ukáže, jak se nám podařilo sdělit určitou rovinu příběhu. Srovnání výběru mezi dětmi může být přirozeným podnětem k rozhovoru o tom, co člověk víry považuje u partnera za důležité.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
IZÁK A REBEKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Rebeka, žena pro Izáka

10 Obětování Izáka

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
10
Biblický odkaz: 
Genesis 22,1–19
10,00Kč

Obrázek mohou děti dokreslit na začátku jako součást motivačního uvedení, na které naváže vyprávění biblického příběhu. Nad obrázky lze mluvit třeba o tom, zda se věcí vzdávaly už se záměrem něco získat, nebo zda byl zisk nečekaným překvapení a pak vyprávět, jak to bylo v případě Abrahama.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Darovaná budoucnost
Syndikovat obsah