Pozvání na cestu SZ1

29 Balám a Balák

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek je určen spíš pro dotvoření po vyprávění, aby při něm děti domýšlely zlou a dobrou sílu slova v běžném životě.
Můžete také společně vytvořit velký obrázek na nástěnce: Baláma a Baláka vybarvěte, vystřihněte a přišpendlete každého na jednu stranu nástěnky. Z čistých papírů si vystřihněte velké „bubliny“. Každé dítě může nejvýraznější nápad ze svého obrázku přepsat na velkou „bublinu“ a přišpendlit jí k postavě, ke které patří.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
BALÁM A BALÁK
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Bileám a Balák

28 Bronzový had na poušti

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Od zpracování obrázku můžete vyjít. Rozhovor o znameních, který navozuje, poslouží jako motivace pro vyprávění příběhu.
Také je možné, aby děti zpracovávaly obrázek po vyprávění. Pak jim můžete ukázat souvislost některých znamení ( viz. Jan 3,14 ) a mluvit o rozdílu mezi pověrou a významem symbolu pro víru.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI

27 Vyslání a návrat zvědů

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Nápověda: Jozue a Káleb dojdou do země zaslíbené.
Obrázek můžete použít na úvod. Děti jistě najdou cestu v bludišti a vy potom můžete opakovat otázku: Kdo je Káleb a Jozue? a pokračovat: A jak to víte, že to jsou ti, od nichž vede cesta do hezké země? Proč to tak je? Děti si sami budou na příběh vzpomínat a dávat ho dohromady nebo jim ho jako vysvětlení obrázku vyprávějte.
Obrázek můžete použít i po vyprávění, kdy už odpověď budou znát.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Vyslání a návrat zvědů

26 Modlářství lidu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek využijete po vyprávění při domýšlení jeho aktuálnosti. Buď děti samostatně kreslí a potom o jejich kresbách společně mluvíte, nebo rozhovor o tom, z čeho si dnes dělají lidé v nejistotě boha, předchází vlastnímu výtvarnému zpracování.
U starších dětí můžete postupovat obráceně. Nejdřív děti obrázek dokreslí a potom jim vyprávíte příběh o zlatém teleti, přičemž společně přemýšlíte, zda nápady dětí odpovídají biblickému příkladu ( Objevíte např. že biblický příběh není o chamtivosti – lidé jsou ochotni za jistotu naopak platit. )

Odkaz na katechetickou přípravu: 
MODLÁŘSTVÍ LIDU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Modlářství lidu
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

25 Smlouva na Sinaji

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

V motivačním rozhovoru můžete mluvit o významu dopravních značek: Omezují? Chrání? Jak by to vypadalo, kdyby žádné nebyly? Co umožňují? Obrázky obyčejných dopravních značek můžete dětem přinést a ukazovat. Na jejich příkladu pak můžete dětem smysl desatera ve vyprávění přiblížit.
Po vyprávění děti buď samostatně nebo společně vymýšlejí a kreslí, jak vyjádřit přikázání jako dopravní značky.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
SMLOUVA NA SÍNAJI
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Dar Zákona na Sínaji

24 Na cestě pouští

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Základní otázku z obrázku „Co k životu potřebujeme?“ lze použít k úvodnímu motivačnímu rozhovoru. V něm se dál ptejte, kde to vezmeme, co pro to musíme udělat a proč za to, co k životu máme děkujeme.
Ve vyprávění pak můžete zdůraznit motiv starosti o živobytí bez důvěry a s důvěrou a jejích důsledků.
Na závěr děti obrázek dokreslí a mohou si zazpívat písničku „Čeho třeba Bůh nám dá“.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NA CESTĚ POUŠTÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Na cestě pouští

23 Přechod Rudého moře

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
23
Biblický odkaz: 
Exodus 14,1–31
Biblický odkaz: 
Exodus 15,1–21
10,00Kč

Obrázek můžete s dětmi dotvořit na začátku nebo si jej připravit sám a pak jej použít při vyprávění jako jednoduché loutkové divadlo. V tom případě úplně odstřihněte klín s izraelem a egyptské vojsko, abyste mohli boží lid nejprve postavit před moře a naznačit jejich pronásledování faraonem. Před izraelci se vody rozevřou a oni projdou. Nad složeným egyptským vojskem chlopně moře zavřete.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PŘECHOD RUDÉHO MOŘE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Průchod Rudým mořem
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Přechod Rudého moře

22 Hod beránka a vyvedení z Egypta

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Rozhovorem o levé části obrázku můžete úlohu začít a vyprávění koncipovat jako vysvětlení a rozvedení symbolu a zvyku velikonočního beránka.
Do otázky a úkolu pravé části obrázku může vyprávění vyústit. Přitom je možné upozornit i na předměty a zvyky, které mají spojitost s vaším sborem či kostelem ( křtitelnice, bohoslužba u „Studánky Páně“, hranice na den upálení M.J.Husa, koš s ovocem na Díkčinění, památky na toleranční dobu atd. ).

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hod beránka a vyvedení z Egypta

21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
21
Biblický odkaz: 
Exodus 4,29–31
Biblický odkaz: 
Exodus 5,1–23
Biblický odkaz: 
Exodus 6,1
Biblický odkaz: 
Exodus 7,19–25
Biblický odkaz: 
Exodus 10,1–9
10,00Kč

Obrázek mohou děti zpracovat až po vyprávění. O tom, co přineslo jednání Mojžíše a Árona izraelcům a co egypťanům můžete nejdřív společně mluvit. Důležité je nepředbíhat děj, soustředit se na bezprostřední důsledek vyjednávání s faraonem. Děti potom samostatně odpoví na otázku: „K čemu bylo vyjednávání dobré?“ Odpovědi si společně přečtěte a mluvte o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš a Áron vyjednávají s faraonem

20 Mojžíš na Orébě

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek můžete použít na začátek jako podnět k motivačnímu rozhovoru nebo na závěr k aplikaci příběhu do situace dětí.
Obdobu obrázku můžete také společně vyrobit. Přineste si uschlou větev a barevné ( žluté, oranžové, červené papíry ). Děti na ně napíšou, co by měly udělat, ale do čeho se jim nechce. Potom svoje odpovědi vytrhají z papírů jako plameny a přilepí nebo nabodnou na větvičky.
Zhotovený keř mohou vzít při návratu zpět do shromáždění a říct stručně dospělým, co představuje. Mohou také dospělé vyzvat, aby i oni připojili svoje plameny.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
MOJŽÍŠ NA ORÉBU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Mojžíš na Orébu
Syndikovat obsah