Title Biblický odkaz (kat) Typ obsahu Pořadí v lekci
02 Pád člověka - st Pracovní list
04 Potopa Pracovní list
08 Zaslíbení syna Pracovní list
09 Bůh soudí Sodomu Genesis 18,16–19,26 Pracovní list
10 Obětování Izáka - st Genesis 22,1–19 Pracovní list
11 Izák a Rebeka Pracovní list
12 Spory o studně - st Genesis 26,12–17, Genesis 26,24–25 Pracovní list
14 Jákob na útěku - st Pracovní list
17 Josef v Egyptě - st Genesis 39–41 Pracovní list
18 Josef se setkává se svou rodinou Pracovní list
20 Mojžíš na Orébě Pracovní list
20 Mojžíš povolán k záchraně - st Pracovní list
22 Hod beránka a vyvedení z Egypta Pracovní list
24 Na cestě pouští Pracovní list
24 Na cestě pouští - st Pracovní list
25 Smlouva na Sinaji Pracovní list
25 Smlouva na Sinaji - st Pracovní list
26 Modlářství lidu Pracovní list
26 Modlářství lidu - st Pracovní list
27 Vyslání a návrat zvědů Pracovní list
27 Vyslání a návrat zvědů - st Pracovní list
28 Bronzový had na poušti Pracovní list
28 Bronzový had na poušti - st Pracovní list
29 Balám a Balák Pracovní list
30 Závěr Mojžíšova života Pracovní list
30 Závěr Mojžíšova života - st Pracovní list
31 Před vstupem do zaslíbené země Pracovní list
31 Před vstupem do zaslíbené země - st Pracovní list
32 Vstup do zaslíbené země Pracovní list
32 Vstup do zaslíbené země - st Pracovní list
33 Pád Jericha Pracovní list
33 Pád Jericha - st Pracovní list
34 Achánova krádež a její důsledky Pracovní list
34 Achánova krádež a její důsledky - st Pracovní list
35 Izrael se ujímá země zaslíbené Pracovní list
35 Izrael se ujímá země zaslíbené - st Pracovní list
36 Počátek doby soudců Pracovní list
36 Počátek doby soudců - st Pracovní list
37 Gedeon Pracovní list
37 Gedeon - st Pracovní list
38 Samson Pracovní list
38 Samson - st Pracovní list
39 Rút Pracovní list
39 Růt - st Pracovní list
JEŽÍŠOVO NAROZENÍ Lukáš 1,26–38, Lukáš 2,1–20 Katechetická příprava
JEŽÍŠŮV ZÁPAS V GETSEMANE Marek 14,26–52 Katechetická příprava
NAROZENÍ JANA KŘTITELE Lukáš 1,1–25 Katechetická příprava
Svd Nanebevstoupení Páně Pracovní list
Svd Zaslíbení Ducha svatého Pracovní list
V1 Narození Jana Křtitele Pracovní list
V1 Narození Jana Křtitele Pracovní list
V2 Ježíšovo narození Pracovní list
V2 Ježíšovo narození Pracovní list
V3 Velikonoce Pracovní list
V4 Vzkřísení Páně Pracovní list
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Jan 20,1–18 Katechetická příprava
01 Stvoření světa a člověka Genesis 1,1–2,3 Pracovní list 1
01 Stvoření světa a člověka - st Genesis 1,1–2,3 Pracovní list 1
STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA Genesis 1,1–2,3 Katechetická příprava 1
02 Pád člověka Genesis 2,15–3,24 Pracovní list 2
PÁD ČLOVĚKA Genesis 2,15–3,24 Katechetická příprava 2
03 Kain a Ábel Genesis 4,1–18 Pracovní list 3
03 Kain a Ábel - st Genesis 4,1–18 Pracovní list 3
KAIN A ÁBEL Genesis 4,1–18 Katechetická příprava 3
04 Noe - potopa - st Genesis 6,5–22, Genesis 7,6–22 Pracovní list 4
POTOPA Genesis 6,5–22, Genesis 7,6–8,22 Katechetická příprava 4
05 Stavba bábelske věže Genesis 11,1–9 Pracovní list 5
05 Stavba bábelské věže - st Genesis 11,1–9 Pracovní list 5
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE Genesis 11,1–9 Katechetická příprava 5
06 Povolání Abrama Genesis 12,1–7 Pracovní list 6
06 Povolání Abrama - st Genesis 12,1–7 Pracovní list 6
POVOLÁNÍ ABRAMA Genesis 12,1–7 Katechetická příprava 6
07 Abraham a Lot - st Genesis 13,1–14,24 Pracovní list 7
07 Abram a Lot Genesis 13,1–14,24 Pracovní list 7
ABRAM A LOT Genesis 13,1–14,24 Katechetická příprava 7
08 Zaslíbení a narození syna - st Genesis 15,1–6, Genesis 16,1–16, Genesis 17,1–16, Genesis 18,1–15, Genesis 21,1–7 Pracovní list 8
ZASLÍBENÍ A NAROZENÍ SYNA Genesis 15,1–6, Genesis 16,1–16, Genesis 17,1–16, Genesis 18,1–15, Genesis 21,1–7 Katechetická příprava 8
09 Bůh soudí Sodomu - st Genesis 18,16–19,29 Pracovní list 9
BŮH SOUDÍ SODOMU Genesis 18,16–19,29 Katechetická příprava 9
10 Obětování Izáka Genesis 22,1–19 Pracovní list 10
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA Genesis 22,1–19 Katechetická příprava 10
11 Izák a Rebeka - st Genesis 24,1–67 Pracovní list 11
IZÁK A REBEKA Genesis 24,1–67 Katechetická příprava 11
12 Spory o studně Genesis 26,12–17, Genesis 26,24–25 Pracovní list 12
SPORY O STUDNĚ Genesis 26,12–17, Genesis 26,24–25 Katechetická příprava 12
13 Jákob usiluje o požehnání - st Genesis 25,24–34, Genesis 27,1–41 Pracovní list 13
13 Jákob usiluje získat požehnání Genesis 27,1–41 Pracovní list 13
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ Genesis 25,24–34, Genesis 27,1–41 Katechetická příprava 13
14 Jákob na útěku Genesis 28,10–15 Pracovní list 14
JÁKOB NA ÚTĚKU Genesis 28,10–15 Katechetická příprava 14
15 Jákobův návrat Genesis 32,4–31, Genesis 33,1–17 Pracovní list 15
15 Jákobův návrat - st Genesis 32,4–31, Genesis 33,1–17 Pracovní list 15
JÁKOBŮV NÁVRAT Genesis 32,4–31, Genesis 33,1–17 Katechetická příprava 15
16 Josef a jeho bratři Genesis 37,1–36 Pracovní list 16
16 Josef a jeho bratři - st Genesis 28,10–15 Pracovní list 16
JOSEF A JEHO BRATŘI Genesis 37,1–36 Katechetická příprava 16
17 Josef v Egyptě Genesis 39–41 Pracovní list 17
JOSEF V EGYPTĚ Genesis 39–41 Katechetická příprava 17
18 Smíření Josefa s bratry - st Genesis 42,1–29, Genesis 42,36–38, Genesis 43,1–9, Genesis 43,15–16, Genesis 44,1–20, Genesis 44,30–34, Genesis 45,1–15 Pracovní list 18
JOSEF SE SETKÁVÁ SE SVOU RODINOU Genesis 42,1–29, Genesis 42,36–38, Genesis 43,1–9, Genesis 43,15–16, Genesis 44,1–20, Genesis 44,30–34, Genesis 45,1–15 Katechetická příprava 18
19 Poroba Izraele a narození Mojžíše Exodus 2,1–10 Pracovní list 19
19 Poroba Izraele a narození Mojžíše - st Exodus 1,7–22, Exodus 2,1–10 Pracovní list 19
POROBA IZRAELE A NAROZENÍ MOJŽÍŠE Exodus 1,7–22, Exodus 2,1–10 Katechetická příprava 19
MOJŽÍŠ NA ORÉBU Exodus 2,11–25, Exodus 3,1–15, Exodus 4,10–16 Katechetická příprava 20
21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem Exodus 4,29–31, Exodus 5,1–23, Exodus 6,1, Exodus 7,19–25, Exodus 10,1–9 Pracovní list 21
21 Mojžíš a Áron jednají s faraonem - st Exodus 4,29–31, Exodus 5,1–23, Exodus 6,1, Exodus 7,19–25, Exodus 10,1–9 Pracovní list 21
MOJŽÍŠ A ÁRON JEDNAJÍ S FARAÓNEM Exodus 4,29–31, Exodus 5,1–23, Exodus 6,1, Exodus 7,19–25, Exodus 10,1–29 Katechetická příprava 21
22 Hod beránka a vyvedení z Egypta - st Exodus 11,1, Exodus 12,1–36 Pracovní list 22
HOD BERÁNKA A VYVEDENÍ Z EGYPTA Exodus 11,1, Exodus 12,1–36 Katechetická příprava 22
23 Přechod Rudého moře Exodus 14,1–31, Exodus 15,1–21 Pracovní list 23
23 Přechod Rudého moře - st Exodus 14,1–31, Exodus 15,1–21 Pracovní list 23
PŘECHOD RUDÉHO MOŘE Exodus 14,1–31, Exodus 15,1–21 Katechetická příprava 23
NA CESTĚ POUŠTÍ Exodus 16,1–5, Exodus 16,13–31, Exodus 17,1–7 Katechetická příprava 24
SMLOUVA NA SÍNAJI Exodus 19,1–25, Exodus 20,1–17 Katechetická příprava 25
MODLÁŘSTVÍ LIDU Exodus 19,1–25, Exodus 20,1–17 Katechetická příprava 26
VYSLÁNÍ A NÁVRAT ZVĚDŮ Numeri 13,1–13, Numeri 13,17–33, Numeri 14,1–38 Katechetická příprava 27
BRONZOVÝ HAD NA POUŠTI Numeri 21,4–9 Katechetická příprava 28
29 Balám a Balák - st Numeri 22,1–30, Numeri 23,11–13, Numeri 23,25–27, Numeri 24,10–19 Pracovní list 29
BALÁM A BALÁK Numeri 22,1–36, Numeri 23,11–13, Numeri 23,25–27, Numeri 24,10–19 Katechetická příprava 29
ZÁVĚR MOJŽÍŠOVA ŽIVOTA Deuteronomium 30,15–20, Deuteronomium 31,1–8, Deuteronomium 34,1–12 Katechetická příprava 30
PŘED VSTUPEM DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ Jozue 1,1–18, Jozue 2,1–24 Katechetická příprava 31
VSTUP DO ZASLÍBENÉ ZEMĚ Jozue 3,1–17, Jozue 4,1–8, Jozue 5,1–3, Jozue 5,10–12 Katechetická příprava 32
PÁD JERICHA Katechetická příprava 33
ACHÁNOVA KRÁDEŽ A JEJÍ DŮSLEDKY Jozue 7,1–26, Jozue 8,1–28 Katechetická příprava 34
IZRAEL SE UJÍMÁ ZEMĚ ZASLÍBENÉ Jozue 9,1–27, Jozue 14,1–5, Jozue 20,1–9, Jozue 23,1–16, Jozue 24,1–30 Katechetická příprava 35
POČÁTEK DOBY SOUDCŮ Soudců 2,11–16, Soudců 4,1–24, Soudců 5,1–15, Soudců 5,31 Katechetická příprava 36
GEDEON Soudců 6,1–32, Soudců 7,1–8, Soudců 7,16–22 Katechetická příprava 37
SAMSON Soudců 13,2–5, Soudců 14,1–20, Soudců 15,1–20, Soudců 16,1–31 Katechetická příprava 38
RÚT Rút 1,1–22, Rút 2,1–23, Rút 4,13–14, Rút 4,17 Katechetická příprava 39