Pozvání na cestu SZ2

00 Opakování - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Pokud chcete, můžete jej využít k připomenutí látky z minulého roku, aby bylo zřejmé, na co letošní cyklus navazuje. Děti mají nejprve očíslovat jednotlivé obrázky tak, jak šly ve vyprávění správně za sebou. Potom mají odstřihnout a rozstříhat kartičky v spodní části pracovního listu a nalepit je k příslušným obrázkům.

Číst dál »

V3 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Masky z obrázku si tentokrát můžete sami vystřihnout a opatřit gumičkou, abyste si je mohli na začátku nasadit. Nejdřív masku s očima. Ptejte se pak: Mám nyní oči? A vidím? Znáte úsloví, že někdo pro oči nevidí? Co znamená? Je možné mít oči a nevidět? Kdy například? Potom si nasaďte druhou masku a ptejte se: Mám nyní oči? A co mám? A vidím? Skrz co se dívám? Napadá vás, co by ty masky mohly znamenat?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Cesta do Emauz

V2 Klanění mudrců

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Na začátku můžete dětem obrázek ukázat a ptát se jich, kam podle nich kdo dojde. Vyprávění potom mohou sledovat se zájmem, zda hádali správně. Když po vyprávění najdou a barevnými tužkami vyznačí příslušné cesty, můžete o obrázku dal mluvit: Proč jsou ty cesty tak klikaté? Je tu nějaká přímá cesta? Kdo věděl, kde je cíl? Došel tam ten, kdo ho znal? Jak to, že tam nedošli ti, kdo cíl znali, ale ti, kdo původně mířili úplně jinam? Stačí bibli dobře znát?

Odkaz na katechetickou přípravu: 
KLANĚNÍ MUDRCŮ

V1 Proroctví o Mesiáši

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Domalováním obrázku začněte. Až budou mít děti svoje představy zachránce hotové, můžete jim vyprávět, jak ho viděl prorok. Vyprávění vyústí do porovnávání našich představ s tou prorockou: V čem se liší? V čem se shodují? Je prorocká vize stejná jako naše přání? A nebude to s vánocemi podobně? Srovnání můžete zviditelnit: Připravte si jeden obrázek, u kterého odstřihnete zadání úkolu a na spodní pravý roh dopíšete „Izajáš 11“ a prorockou vizi nakreslíte do dalekohledu. Ten umístěte doprostřed nástěnky a okolo něho připevněte dotvořené obrázky dětí.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
PROROCTVÍ O MESIÁŠI

Svd Seslání Ducha svatého

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti si mohou obrázek složit na začátku. V tom případě se jich ptejte, jak na ně působí složený a jak rozložený, kdy je smutnější, kdy veselejší, v čem ta změna asi je a co je k tomu asi potřeba. Obrázek pak můžete využít při názorném vyprávění. Děti si mohou obrázek také vybarvovat během vašeho vyprávění a složit si ho nakonec, jako zdůraznění základního motivu příběhu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

40 Vyprávěné o Jonášovi

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Na začátku mohou děti do ryby na obrázku nakreslit nebo napsat, kdy jim z toho, co si sami zavinili, někdo pomohl. Ptejte se jich potom, k čemu může být dobré si na takový zážitek vzpomenout. Vyprávění pak uveďte tím, že jim třeba jeden dobrý význam napoví. Nezakončete je však mravoučnou výzvou. Ponechte je otevřené, jak tomu v bibli je – končí otázkou. Nechte na ní děti odpovědět samotné a ptejte se po důvodech jejich odpovědi. Nakonec s dětmi obrázek složte, jak je na něm naznačeno. Snad z toho bude zřejmé, co stojí ( co je nyní jako na obrázku v pozadí ) za pravdivým slitováním.

39 Obnova Jeruzaléma

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Obrázek lze použít k motivačnímu uvedení do příběhu. Ten potom vyprávějte jako příklad toho, k jaké reakci vede víra. Pak můžete společně mluvit o rozdílech a shodách mezi tím, co děti nakreslily a co vysvítá z vyprávění. Děti také mohou vymýšlet, jak by mohl příběh asi dopadnout, kdyby v něm izraelci reagovali stejně jako ony.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
OBNOVA JERUZALÉMA

38 Návrat ze zajetí a stavba chrámu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Ke zpracování obrázku je třeba připravit si nůžky, barevné papíry a lepidlo. Prací na obrázku lze začít a vzít ji jako podnět k rozhovoru: Byl to těžký úkol? Je těžké postavit skutečný kostel? Proč? Jaké potíže se mohou vyskytnout? Jaké může stavba přinést? Co je důležité pro to, aby se povedla? Může vést i úspěšná stavba k něčemu, co není dobré? Při vyprávění potom můžete upozornit, co všechno z toho, nač děti přišly, se v příběhu objevuje; jaké další komplikace ještě mohou nastat; zda přicházejí jenom zvnějšku a co je proto důležité.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
NÁVRAT ZE ZAJETÍ A STAVBA CHRÁMU

37 Jób

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkol z obrázku můžete použít jako motivační uvedení. Pak děti spojují linkou, s čím by podle nich měli přátelé přistupovat k tomu, kdo trpí nebo koho potkalo neštěstí. Vaše vyprávění jim potom ukazuje biblické řešení tohoto úkolu a vy s nimi můžete mluvit o tom, zda se s ním jejich návrh shoduje nebo ne. Pokud zařadíte zpracování obrázku po vyprávění, zjistíte, zda jste vykládali tak srozumitelně, aby to děti pochopily a máte možnost to případně ještě uvést na pravou míru.

35 Královna Ester

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Děti mají najít správnou cestu bludištěm od Mardokaje k Ester. Tu kromě průchodnosti vyznačuje i Mardokajovo varování. Mladší děti ji mohou hledat až po vašem vyprávění, kdy už varování budou znát, což jim pomůže. Pro starší děti může obrázek posloužit jako kvíz, který soustředí jejich pozornost na příběh: Nejdřív jim dejte pracovní list, aby našly cestu bludištěm. Potom jim rozdejte bible, aby si našly knihu Ester a podle rady, kterou na správné cestě přečetly, přišly na to, koho představuje druhá postava na obrázku.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
KRÁLOVNA ESTER
Syndikovat obsah