24 Pád severní říše - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Biblická úloha vychází z Izajášovy prorocké písničky. Proto se mají děti nejprve pokusit udělat z úryvku Izajášova proroctví zpívatelný text na melodii „Bůh je záštita má“ (Svítá 23). Můžete to uvést třeba rozhovorem o tom, jak si děti proroka představují, při kterém dojdete i k tomu, že se mohl podobat i písničkáři. „Biblický text nám ovšem zachytil jen obsah písničky. My se můžeme pokusit udělat z něho písničku, jakou možná zpíval Izajáš.“ Přečtěte si text z Izajáše. Rozdejte pracovní listy. Zahrajte dětem první sloku a můžete společně vymýšlet text. Písničku pak společně zazpívejte a povězte, proč a do jaké situace zněla. Potom děti vyzvěte, aby z bublin dole na pracovním listě vybraly tu, o jejichž autorech si myslí, že Izajášovu písničku opravdu slyšeli a pochopili. Ptejte se jich, proč si to myslí, popřípadě jak asi vidí autoři jednotlivých výroků porážku, která je potkala. Můžete pak vymýšlet, jak by mohly znít podobné výroky, když ony zažijí nějakou prohru.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina