30 Daniel a jeho druhové - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Význam a změnu jmen do rámečků v horní polovině pracovního listu si děti mohou doplňovat během vašeho výkladu. Pokud jsou děti samostatnější, můžete také připravit bible a biblické slovníky a vyzvat je, aby si změněná jména, jejich význam i význam původních jmen samy našly a ptát se jich, proč asi velitel dvořanů mládencům jména takto změnil. Doplňování dolní poloviny pracovního listu má podnítit k aplikaci a zkonkrétnění poselství příběhu. Hodí se tedy přistoupit k němu až po výkladu. Bylo by ovšem také možné použít je jako uvedení do tématu na začátku. Děti mají pojmenovat tlaky, které v prostředí jejich vrstevníků působí (např. prestiž značkového oblečení), možnosti, díky kterým mu nepodléhají (např. nošení vlastnoručně vyrobeného trička), a mají přijít na to, co skrze tyto možnosti mohou získat, nebo co je na nich dobrého (viz. příklad).

Cílová skupina