22 Uzdravení Námana syrského - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Dvojí stejné otázky na pracovním listu nejsou omylem. Mají ukázat rozdíl mezi naším běžným pohledem a pohledem vyplývajícím z biblického vyprávění. Proto je třeba s listem pracovat ve dvou fázích hodiny: Odpovědi na otázky na levé straně listu by měly děti napsat na začátku při motivačním uvedení, kdy budeme mluvit o tom, jakou kdo má moc. Důležité je přitom „nepředbíhat“, neproblematizovat prvoplánové odpovědi dětí, a pokud předem odpovídají zbožně, ptát se jich spíš, zda podle toho, jak odpovídají, opravdu jednají a rozhodují se. Potom vyprávějte dětem příběh o Naamánovi. Nebo si jej společně přečtěte. A pak je vyzvěte, aby na otázky na pravé straně odpověděly podle toho, jak to bylo ve vyprávění. Společně nakonec porovnávejte pravou a levou stranu – rozdíly můžete psát třeba na flip-chart nebo na tabuli – a mluvte o tom, proč se asi ty dva pohledy liší.

Odkaz na katechetickou přípravu

Cílová skupina