19 Elijáš na Orébu - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list se soustřeďuje na otázku sebezjevení Hospodina, jímž odpovídá na Eliášovu pochopitelnou skepsi, únavu a beznaděj. Může otevřít rozhovor o tom, v čem je Hospodin. Děti mají ve skrývačce nejdříve najít různé možnosti (odvaha, zázraky, živelné pohromy, zemětřesení, ohromná síla, oheň, vichr, tichý hlas, divy, moc, sláva, pokoj, hněv, smrt, úspěch, odříkání, prohra, výhra, krása…). Mohou si je třeba vybarvit zvýrazňovačem. Potom je vyzvěte, aby z nich vybraly jednu nebo dvě, které jsou podle nich nejcharakterističtější pro boží působení. Ptejte se jich, proč je vybraly. Mluvte o tom společně. Nejde jenom o to, aby se trefily do „správné odpovědi“ podle příběhu. Bible, myslím, nenabízí jedinou správnou odpověď. Odpověď z příběhu je ale důležitá pro Eliášovu situaci. Úkolem a rozhovorem můžete začít a příběh potom vyprávět nebo číst jako důležitý příspěvek k vašemu rozhovoru. Nebo můžete k úkolu a rozhovoru přistoupit po výkladu. Tak bude mít více funkcí: ukáže vám, co děti z vašeho výkladu slyšely; odhalí, že nejde o obecnou všezahrnující pravdu; soustředí tak na situaci, kterou Eliáš prožívá; obohatí téma dalšími možnými pohledy a souvislostmi.

Druh aktivity

Cílová skupina