18 Elijášův zápas na Karmelu - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pracovní list tvoří comics, který nesleduje podrobně děj, ale zachycuje základní scény. Můžete s ním pracovat takto: Vezměte si s dětmi bible. Najděte si 1. knihu Královskou 18. kapitolu. Společně si text přečtěte (např. tak, že každé dítě přečte dva verše). Potom děti vybídněte, aby se pokusily comics doplnit. Upozorněte je, že se jim do bublin jistě nevejde vše, co postavy říkají. Bude tedy nutné, aby vybraly to, co je podle nich důležité. Pokud by je zmátly dvě siluety na spodním obrázku, mluvte společně o tom, koho by asi mohly přestavovat. Obě mají představovat Eliáše – nalevo, jak se vysmívá baalovým kněžím; napravo, jak prosí Boha o zásah.

Cílová skupina